Vai trò của HTX trong xây dựng nông thôn mới có quan trọng không?

Hợp tác xã được biết đến là một trong những tổ chức có đóng góp tích cực trong quá trình xây dựng nông thôn mới, mang đến nhiều kết quả trong quá trình hoạt động và triển khai nông thôn mới. Hãy cùng tìm hiểu vai trò của htx trong xây dựng nông thôn mới.

Thực tiễn vai trò của htx trong xây dựng nông thôn mới

Trong quá trình tiến hành xây dựng nông thôn mới cũng như trong chương trình mục tiêu quốc gia thì vai trò của hợp tác xã là hết sức quan trọng. Sau hơn 10 năm triển khai đã có nhiều kết quả tích cực khẳng định vai trò của hợp tác xã trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Tính đến nay đã có 86 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong đó lực lượng nòng cốt là hợp tác xã. Không chỉ hỗ trợ mà các hợp tác xã còn góp phần thúc đẩy và tạo động lực cơ bản từ đó góp phần tạo nên sự phát triển cho quá trình thúc đẩy nông thôn mới.

vai-tro-cua-htx-trong-xay-dung-nong-thon-moi

Trong những năm gần đây với yêu cầu phải tái cơ cấu trong sản xuất nông nghiệp thì việc đóng góp của hợp tác xã là rất cần thiết. Nhờ vậy mà đã có sự thay đổi trong kinh tế, tạo đà phát triển không chỉ về số lượng, hiệu quả đồng thời nâng cao các loại hình dịch vụ.

Tính đến nay trên cả nước có 19.800 HTX và 54 liên hiệp HTX giúp hỗ trợ và đảm bảo công việc cho hơn 12,5 triệu hộ xã viên, hỗ trợ công tác xóa đói giảm nghèo.

Đóng góp và vai trò của HTX trong xây dựng nông thôn mới

Trong quá trình xây dựng nông thôn mới các hợp tác xã đã phát huy được vai trò trong việc tập hợp, vận động cũng như thay đổi cách nghĩ của bà con để có thể mang được khoa học kỹ thuật áp dụng vào cuộc sống hàng ngày từ đó giúp ổn định cuộc sống cho bà con nông dân.

Không chỉ vậy trong nhiều lĩnh vực HTX đã giúp mở rộng sản xuất mang tới nhiều ngành nghề từ đó phát triển kinh doanh tổng hợp đồng thời đầu tư trang thiết bị để có thể nâng cao được năng lực sản xuất kinh doanh. Những nỗ lực này đã đóng góp một phần không nhỏ cho ngân sách nhà nước. Không chỉ vậy còn hỗ trợ xóa đói, giảm nghèo và giải quyết được nhu cầu chính đáng của các xã viên trong vấn đề đóng bảo hiểm xã hội.

Các HTX còn không ngừng thích nghi với các cơ chế thị trường để có thể dễ dàng liên kết với các doanh nghiệp từ đó mang đến hiệu quả kinh tế cho các xã viên hỗ trợ thay đổi đời sống. Tính đến hiện tại, doanh thu và lợi nhuận của các HTX đã có những bước tiến vượt bậc và không ngừng tăng lên. Tính trung bình thu nhập của mỗi xã viên đạt được từ 700 – 1,5 triệu đồng mỗi tháng giúp giảm gánh nặng về kinh tế.

vai-tro-cua-htx-trong-xay-dung-nong-thon-moi

Vai trò của HTX trong việc xây dựng nông thôn mới đã không ngừng được khẳng định. Vấn đề cần thiết hiện nay là phải duy trì những phát triển trong khoa học đồng thời củng cố và phát huy sức mạnh của HTX đảm bảo phù hợp với tình hình kinh tế, xã hội. Nhờ đó có thể nâng cao vai trò của HTX trong xây dựng nông thôn mới, từ đó các địa phương phải đẩy mạnh công tác tuyên tuyên truyền để hỗ trợ người dân trong quá trình phát triển.

Đồng thời phải tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng được năng lực hoạt động cho đội ngũ cán bộ HTX để đảm bảo đủ năng lực, điều kiện trong quá trình phát triển.

Vai trò của HTX còn thể hiện ở việc thực hiện tốt những hoạt động dịch vụ để tạo điều kiện cho thành viên của HTX có cuộc sống đảm bảo.

Lời kết

Vai trò của HTX trong xây dựng nông thôn mới là rất cần thiết và quan trọng. Chính nhờ có sự hỗ trợ của HTX mà các nông thôn mới có sự phát triển bền vững và vững chắc hơn.

Tin tức liên quan