Bạn có biết: tăng trưởng xanh là gì?

Tăng trưởng xanh là cụm từ mới nổi và đang được tìm kiếm nhiều hiện nay. Nhưng thực chất bạn đọc đã hiểu tăng trưởng xanh là gì? Hãy cùng đi tìm hiểu rõ hơn trong nội dung dưới đây.

Tăng trưởng xanh là gì? 

tang-truong-xanh-la-gi

Khái niệm về tăng trưởng xanh được định nghĩa khác nhau và phụ thuộc vào kinh tế, sự phát triển của từng quốc gia. Cụ thể như sau:

  • Tại Hàn Quốc: Tăng trưởng xanh là quá trình phát triển dựa trên sự tiết kiệm, sử dụng có hiệu quả các nguồn năng lượng, tài nguyên thiên nhiên. Hướng tới mục đích cuối cùng là bảo vệ môi trường, giảm thiểu tối đa sự biến đổi về khí hậu, các thiên tai. Nói cách khác tăng trưởng anh ở quốc gia này là phát triển đất nước dựa trên các công nghệ xanh, đạt tới sự tối đa về kinh tế nhưng vẫn đảm bảo thân thiện với môi trường.
  • Theo Liên Hợp Quốc: Tăng trưởng xanh được định nghĩa là quá trình xây dựng nền kinh tế tăng trưởng dựa trên sự cơ cấu lại các hoạt động kinh tế, cơ sở hạ tầng để đạt được kết quả cao hơn. Giảm thiểu những ảnh hưởng đến môi trường từ các khu công nghiệp, hạn chế khai thác tài nguyên thiên nhiên. 
  • Theo Tổ chức OECD: Tăng trưởng xanh là quá trình tăng cường sự phát triển kinh tế, là nhân tố để thúc đẩy việc thay đổi, phát triển đất nước. Đây cũng được xem là cơ sở nền móng cho việc tạo dựng, tại ra các cơ hội tăng trưởng mới. 
  • Tại Việt Nam: Quốc gia chúng ta khẳng định tăng trưởng xanh là quá trình thúc đẩy sự phát triển kinh tế dựa trên việc cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao sự cạnh tranh. Cập nhập và đổi mới các phương pháp sản xuất, phát triển cơ sở hạ tầng, giảm bớt sự ô nhiễm môi trường, hạn chế thiên tai, giảm đói nghèo để có nền kinh tế bền vững.

Có thể thấy mỗi quốc gia, đất nước lại có những định nghĩa riêng về tăng trưởng xanh. Vậy tăng trưởng xanh là gì?

tang-truong-xanh-la-gi

Nói một cách tổng quát tăng trưởng xanh là quá trình phát triển kinh tế một cách toàn diện, góp phần nâng cao vị thế của mỗi quốc gia. Tuy nhiên sự tăng trưởng này vẫn phải dựa trên nền tảng thân thiện với môi trường, hạn chế tối đa thiên tai, biến đổi khí hậu. Đây được xem là hướng phát triển bền vững, an toàn với mọi quốc gia. 

 

Tăng trưởng xanh là gì? Mục tiêu và quan điểm phát triển của Việt Nam

Đảng ta đã đưa ra những quan điểm nhất định về tăng trưởng xanh như sau:

Là nội dung cần thiết, cần thực hiện nếu như muốn phát triển kinh tế bền vững, lâu dài. Là chiến lược giúp ngăn ngừa tình trạng biến đổi khí hậu.

Tăng trưởng xanh được thực hiện bởi dân, do dân và hướng tới xóa nghèo đói, nâng cao chất lượng đời sống của người dân Việt Nam.

Hướng tới đầu tư lâu dài, dựa trên bảo tồn thiên nhiên, sử dụng tiết kiệm các nguồn tài nguyên. 

Đòi hỏi phải có dây chuyền sản xuất hiện đại, phù hợp với điều kiện của quốc gia.

tang-truong-xanh-la-gi

Những nội dung trên là quan điểm về tăng trưởng xanh của Đảng. Ngoài ra bạn đọc có thể tham khảo thêm thông tin về mục tiêu mà vấn đề này hướng tới.

  • Tăng trưởng xanh hướng tới nền kinh tế bền vững, làm giàu dựa trên vốn tự nhiên sẽ giữ vai trò chủ đạo, hạn chế ô nhiễm, hiệu ứng nhà kính.
  • Hoàn thiện nền kinh tế theo hướng xanh hóa – nghĩa là sử dụng dây chuyền sản xuất hiện đại, tiên tiến nhưng an toàn với môi trường.
  • Sử dụng hiệu quả, tiết kiệm các nguồn tài nguyên. 
  • Giảm thiểu rủi ro do mẹ thiên nhiên mang tới như: lốc xoáy, bão, lũ lụt….
  • Giảm thiểu ảnh hưởng của nền kinh tế lên môi trường.

Lời kết

Tăng trưởng xanh là gì là vấn đề khá thú vị đang nhận được sự quan tâm của nhiều bạn đọc. Nội dung của bài viết đã đưa ra những thông tin bào quát nhất. Hi vọng bạn đọc đã có thêm thông tin nhất định về vấn đề này. 

Tin tức liên quan